štvrtok 21. novembra 2013

Elektrické spotrebiče a elektrické ručné náradie


Elektrický spotrebič je definovaný ako zariadenie určené k premene elektrickej energie v iný druh energie (napríklad na svetlo, teplo alebo na mechanickú energiu pre pohon). Medzi elektrické spotrebiče patria:

 • spotrebiče pre domácnosť a podobné účely (variče, mixéry, žehličky, vysávače, chladničky, práčky, bojlery, sporáky, umývačky riadu, grily a podobne)
 • elektrické svietidlá (pevne zabudované, prenosné, svietidlá na malé napätie so zabudovanými transformátormi a podobne)
 • elektrické zariadenia informačnej techniky (výpočtová telekomunikačná, kancelárska technika a podobne)
 • prístroje spotrebnej elektroniky (televízne prijímače, videá, hudobné veže)
 • pohyblivé prívody a šnúrové vedenia (ak sú súčasťou pripojenia spotrebiča)
 • elektrické a elektronické meracie prístroje napájané zo sieťového napätia
 • ostatné elektrické spotrebiče podobného charakteru (stropné a podlahové vykurovanie, elektrická inštalácia v nábytku a podobne)Rozdelenie elektrických spotrebičov podľa manipulácie:
 • prenosné spotrebiče - spotrebiče, ktorými sa pri práci manipuluje do hmotnosti 18 kg (vysávač, varič, gril, rýchlovarná kanvica, šijací stroj a podobne) Prenosné spotrebiče sa ďalej rozdeľujú na: spotrebiče držané v ruke (žehlička, fén, holiaci strojček, kávovar a podobne).
 • neprenosné spotrebiče - spotrebiče s hmotnosťou nad 18 kg, ktoré sa pri svojej činnosti neprenášajú (chladnička, práčka, mangel, sporák a podobne).
 • pripevnené spotrebiče - spotrebiče pripevnené k podložke, určené k používaniu (klimatizačná jednotka, kompresorová jednotka, elektrický ohrievač vody, prietokový ohrievač, smažiaca panvica, odsávač pár a podobne).


Rozdelenie elektrických spotrebičov podľa používania (5 skupín):
 • skupina A Spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu užívateľovi
 • skupina B Spotrebiče používané vo vonkajšom priestore (na stavbách, pri poľnohospodárskych prácach)
 • skupina C Spotrebiče používané pri priemyselnej a remeselnej činnosti vo vnútorných priestoroch
 • skupina D Spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, hotely, kluby)
 • skupina E Spotrebiče používané pri administratívnej činnosti


Elektrické ručné náradie je definované ako stroj poháňaný elektrickým motorom alebo magneticky, určený na vykonávanie mechanickej práce a konštruovaný tak, že motor s ostatnými časťami stroja vytvára zostavu, ktorá sa môže ľahko prenášať na miesto činnosti a pri práci sa drží v ruke alebo je zavesené. Elektrické ručné náradie tvorí vlastne tiež elektrický spotrebič. Z hľadiska ochrany pred úrazom elektrickým prúdom rozdeľujeme elektrické ručné náradie, podobne ako elektrické spotrebiče do tried.

 • Spotrebiče ochrany I
 • Spotrebiče ochrany II
 • Spotrebiče ochrany IIIŽiadne komentáre:

Zverejnenie komentára