sobota 12. mája 2018

Odborné školenia v oblasti technických zariadení


Základný kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike dňa 29.5.2018 v Apollo klube, na Súkenníckej 4, 82109 Bratislava

Kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike realizujeme v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu elektrotechnikov. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi elektrotechnikov v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov. Zdravotná spôsobilosť a prax sa potvrdzuje na prihláške. Po úspešnom absolvovaní skúšok získajú účastníci osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike s celoslovenskou platnosťou.

  • Cena vložného § 21:
53 € (zmluvní zákazníci 47 €)  + kniha 164 stranová 10 € = 63 € (zmluvní zákazníci 57 €)

  • Cena vložného § 22:
58 € (zmluvní zákazníci 52 €) + kniha 164 stranová 10 € = 68 € (zmluvní zákazníci 62 €)

  • Cena vložného § 23:
63 € (zmluvní zákazníci 57 €) + kniha 164 stranová 10 € = 73 € (zmluvní zákazníci 67 €)Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikovdňa 29.5.2018 v Apollo klube, na Súkenníckej 4, 82109 Bratislava

Aktualizačná odborná príprava je určená pre elektrotechnikov pracujúcich v uvedenej oblasti, ktorí už majú osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika. V zmysle § 16 ods. (8) zákona č. 124/2006 Z. z. sú povinní absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu každých 5 rokov. Neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy stráca osvedčenie platnosť.

  • Cena vložného:
39 € (zmluvní zákazníci 33 €) + kniha 50 stranová 5 € = 44 € (zmluvní zákazníci 38 €)Kurz pre osoby poučené na § 20 v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z. dňa 29.5.2018 v Apollo klube, na Súkenníckej 4, 82109 Bratislava

Obsah kurzu je zameraný na oboznamovanie s právnymi predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na elektrických zariadeniach. Kurz je určený pre osoby bez elektrotechnického vzdelania. Oboznamovanie končí testom. Účastník dostane doklad o overení odborných vedomostí a absolvovaní kurzu.

  • Cena vložného:
29 € (zmluvní zákazníci 23 €) + kniha 50 stranová 5 € = 34 € (zmluvní zákazníci 28 €)
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára