piatok 11. októbra 2013

Vážení elektrotechnici, nezabúdajte,

Vážení elektrotechnici, nezabúdajte,

že vaše Osvedčenie o odbornej spôsobilosti treba aktualizovať každých 5 rokov!

V opačnom prípade vaše Osvedčenie stratí platnosť.

Zúčastnite sa preto nášho jednodňového (8-hodinového) školenia „Aktualizačná odborná príprava“ (ďalej len AOP) určeného pre elektrotechnikov. Absolvovaním AOP si zabezpečíte predĺženie platnosti vášho Osvedčenia o ďalších 5 rokov.

Potvrdenie o absolvovaní AOP
Účasťou na školení získate potvrdenie o absolvovaní Aktualizačnej odbornej prípravy v zmysle § 16 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z.z. - toto potvrdenie bude vyznačené na rube na predloženom origináli platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Podmienkami na získanie potvrdenia je absolvovanie AOP v rozsahu 8 hodín a predloženie originálu platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre činnosť na vyhradených technických zariadeniach elektrických.

Aktualizačná odborná príprava sa koná dňa 15.10.2013 v hoteli ASTRA, na Prievozskej 14, v Bratislave so zahájením o 9,00 hod. Vložné je 49,00 Eur s DPH.
Stačí vyplniť prihlášku, poslať mailom na mipel@nextra.sk, alebo poštou na MIPEL, spol. s r.o., Prievozská 1, 821 09 Bratislava do dňa konania.

V prípade, že chcete vystaviť doklad o úhrade kurzu na Vašu firmu, pošlite nám aj fakturačné údaje.

Ak by ste potrebovali zvýšiť paragraf na Osvedčení, vyplňte prihlášku  a pošlite nám oskenovaný doklad o vzdelaní.

Online prihlášky nájdete aj na našej webovej stránke mipelmp.sk
Online prihlášky nájdete aj na našej webovej stránke osvedcenia.sk

Jednodňový kurz elektrotechnikov
Ut, 15. októbra, 9:00 AM CEST
Hotel Astra - Denný Bar
Zúčastní sa 10 osôb
Prídete?
Áno
Možno
Nie
1