streda 20. novembra 2013

Príprava pre výkon východiskovej revízie

Príprava k samotnej revízií sa skladá  z týchto činností:

1. Zhromaždenie podkladov o danom objekte:

 • dokumentácia skutočného vyhotovenia elektrickej inštalácie
 • protokol o určení vonkajších vplyvov
 • poznámkový blok s písacími potrebami


2. Preštudovanie technickej dokumentácie
 • druhy použitých ochrán pred úrazom elektrickým prúdom
 • prevádzkové napätia a prúdy jednotlivých obvodov
 • umiestnenie zdrojov a rozvádzačov v predmetnom objekte
 • skratové prúdy v napájacích miestach a v uzlových bodoch rozvodu
 • druhy priestorov a vonkajšie vplyvy v miestach, kde je elektrické zariadenie
 • istenie obvodov
 • počet, druhy a rozmiestnenie uzemňovačov v priestore a podobne
3. Výber vhodných meracích prístrojov potrebných pri meraní a ich príprava:
 • kontrola batérií
 • kontrola prívodových šnúr
 • kontrola príslušenstva a pod.
4. Príprava ochranných pomôcok a náradia:
 • kľúče uzáverov rozvodných skríň
 • bežné náradie
 • dielektrické rukavice, ochranná prilba, vesta, odev, obuv a podobne