piatok 18. mája 2018

Pozvánka na akreditované školenie s certifikátom.Základný kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

Vážená pani, vážený pán,

chcete aj Vy patriť do skupiny viac ako 15.000 absolventov akreditovaného vzdelávacieho programu v oblasti odbornej spôsobilosti v elektrotechnike? Školíme už 25 rokov. Ak áno, neváhajte a prihláste sa na kurz „Základný kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike“, ktorý sa uskutoční dňa:Komu je školenie určené
Pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu elektrotechnikov (elektrotechnológia, technológie elektroniky, rádioelektronika, vákuová technika, mikroelektronika, elektronické komunikácie v letectve, elektronické systémy, rádioelektronika, infoelektronika, technológie výroby v elektronike, elektronické komunikácie v letectve, rádioelektronika, výpočtová technika,bezpečné riadenie procesov,automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín, automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a v potravinárstve, aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle, a podobne).

Školenie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike realizujeme v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu elektrotechnikov. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi elektrotechnikov v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov. Zdravotná spôsobilosť a prax sa potvrdzuje na prihláške. Po úspešnom absolvovaní skúšok získajú účastníci osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike s celoslovenskou platnosťou.

Dostanete certifikát
Po úspešnom absolvovaní školenia získate „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti“, ktoré platí na celom území Slovenskej republiky. Osvedčenie sa vydáva na dobu 5 rokov. Jeho platnosť je obmedzená ďalšími povinnosťami.
Za skvelú cenu


V cene je zahrnuté

Obed pozostávajúci z polievky a hlavného jedla, minerálka, káva, Aktualizačná odborná príprava (elektronická kniha), Elektrotechnická spôsobilosť (elektronická kniha), testové otázky a odpovede (elektronická kniha), ochrana pred prepätím a ochrana pred bleskom (elektronická kniha), revízie a kontroly elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov (elektronická kniha), konzultácie zdarma.Darček - športové zipsové slúchadlá do uší. Pri 5 a viac účastníkov z jednej firmy zdarma kniha Ing. Jána Meravého podľa vlastného výberu.

Miesto konania

APOLLO klub, Súkennícka 4, 82109 Bratislava

Apollo klub sa nachádza v zrekonštruovanej historickej budove v pokojnom zelenom kúte neďaleko nového Slovenského národného divadla na Súkenníckej 4 v Bratislave. Za a pred klubom je možnosť parkovania. Kongresová klimatizovaná sála pre 50 účastníkov spojená s výstavou prihlásených vystavovateľov.

Prihláste sa
V prípade záujmu Vás poprosíme o vyplnenie prihlášky a jej zaslanie emailom na adresu: elektroskolenia@gmail.com. Pre informácie o mieste konania školenia sa môžete informovať priamo na tel. 0948 745 454, ďalšie informácie nájdete na stránke: mipelmp.sk alebo elektroskolenia.sk. Kurz začína o 9:00 končí približne o 14:30 hod. V areáli je bezplatné parkovanie.

Tešíme sa na Vás.

MIPEL, spol. s r. o.
Prievozská 1
821 09 Bratislava
Jana Zachová 0948745454

e-mail: elektroskolenia@gmail.com
web: www.mipelmp.sk alebo elektroskolenia.sk