sobota 12. októbra 2013

Brother TZ pásky - vlastnosti

Prečo laminované štítky Brother P-touch vydržia dlhšie?

Na rozdiel od bežných štítkov, jedinečná technológia laminovanej pásky Brother zaručuje, že vrstva vysoko priehľadnej polyetylénovej vrstvy laminovania ochráni text. Laminované TZ pásky Brother P-touch sa skladajú zo šiestich vrstiev materiálov s výsledkom tenkého, ale mimoriadne pevného štítka. Znaky sú tvorené tepelným prenosom farby a ich uložením medzi dve ochranné vrstvy PET (polyesterová fólia).
Výsledkom je takmer nezničiteľný štítok, ktorý vydrží aj tie najtvrdšie podmienky.Faktom je, že máte k dispozícii trvácne štítky profesionálnej kvality. Štítky Brother prešli sériou testov v extrémnych podmienkach proti vplyvom oderu, teploty, chemikálií a slnečného žiarenia. Výsledky dokázali, že laminované štítky Brother P-touch vynikajú nad štítkami konkurencie, zostávajú čitateľné a prilepené. Môžeme to dokázať. Na nasledujúcich stránkach nájdete informácie o testovaní štítkov Brother voči účinkom extrémnych podmienok.

Odolné voči oderu
Patentovaná Brother technológia laminovania pásky zaručuje, že laminované štítky Brother P-touch dokážu odolávať aj veľmi silným oderom.
Postup skúšky oderu
1 kg brúsiace zariadenie prešlo cez laminované štítky Brother P-touch a cez nelaminované štítky konkurencie.
Po 50 prechodoch tam a späť boli znaky pod štítkom Brother P-touch úplne nedotknuté a len povrchová vrstva laminovania bola mierne poškriabaná.
Výsledky skúšok oderu
Laminovaný TZ štítok Brother P-touch= Kvalita tlače nezmenená
Nelaminovaný konkurenčný štítok= Kvalita tlače znížená

Štítky odolné voči teplotám
Brother štítky môžete používať v mrazivých podmienkach i v prostredí s extrémne vysokými teplotami. Testovali sme odolnosť štítkov v rámci extrémnych podmienok. Skúšky dokazujú, že laminované štítky Brother P-touch odolávajú teplotám v rozsahu - 80 °C až 150 °C.

Farebne stále štítky
Kdekoľvek použijete laminované štítky P-touch, zostanú jasné a čitateľné ako v čase ich aplikovania.

Odolnosť voči vode a chemikáliám
Skúšky odolnosti voči vode a chemikáliám boli vykonané v dvoch stupňoch:
1 stupeň - Skúška ponorením do vody a chemikálií
2 stupeň - Skúška oderu vo vode a chemikáliách
Stupeň 1
Postup pri ponorení do vody a chemikálie
Kvôli vykonaniu skúšok laminovaných štítkov Brother P-touch voči účinkom vody a chemikálií boli najprv štítky nalepené na sklenené platničky a na dobu 2 hodín boli ponorené do rôznych tekutín. Nedošlo k žiadnej zmene vzhľadu štítkov a štítky zostali nalepené na platničkách.
Hoci niektoré štítky namočené do určitých chemikálií vykázali minimálne zmeny, pretretie štítkov tými istými chemikáliami nemalo vcelku žiadny účinok. V prípade náhodného rozliatia chemikálií na laminované štítky Brother P-touch je rýchle utretie dostatočným krokom pre zabránenie poškodenia.
Stupeň 2
Postup pri ponorení do vody a chemikálie
Laminovaná páska Brother P-touch bola nalepená ku skleneným platničkám. Cez každú 20 krát prešlo 500 g závažie s tkaninou napustenou v chemikálii a v rozpúšťadle. Výsledky znázorňujú, že kvalita tlače v prípade laminovaných štítkov Brother P-touch bola na rozdiel od nelaminovaných konkurenčných štítkov nedotknutá.

Silná priľnavosť
Postup skúšky priľnavosti
Pri skúške priľnavosti laminovaných pások Brother P-touch bola k rôznym predmetoms odlišnými povrchmi prilepená 12 mm štandardná páska a páska s veľmi vysokou priľnavosťou po dobu 30 minút. Priľnavosť bola skúšaná odlepením pásky pod uhlom 180 stupňov. Skúšobná metóda vyhovuje japonskej norme JIS Z0237 pre skúšanie lepiacich pások.
Výsledky skúšky
V prípade väčšiny materiálov bola zachovaná priľnavosť hodnoty asi 6 newtonov*. Naša páska s vysokou priľnavosťou mala v priemere o 50 % vyššiu priľnavosť v porovnaní s našou štandardnou páskou a je vhodná pre náročnejšie povrchy, ako je polypropylén.

Často kladené otázky

Akej hrúbky sú TZ pásky?
Hrúbka TZ pások je asi 160 mikrometrov, avšak táto hrúbka sa v prípade jednotlivých druhov pások mierne líši.

Páska ktorej farby sa odporúča pre vysoké teploty?
Z pohľadu straty farby odporúčame pásku typu TZ-M931/951/961 (čierna na matne striebornej) ako najodolnejší typ voči účinkom vysokých teplôt.

Keď odstránim štítok, zostanú na povrchu zvyšky špinavého lepidla? Ako ich dokážem odstrániť?
Pásky je možné z väčšiny materiálov odlepiť relatívne jednoduchým spôsobom, pričom na povrchu materiálu zostanú nepatrné alebo žiadne zvyšky lepidla. Nadmerné teplo, vlhkosť a určité chemikálie môžu spôsobiť, že na povrchu materiálu zostanú zvyšky lepidla, ktoré sa však vo väčšine prípadov dajú odstrániť pomocou etanolu.

Aká je doba skladovateľnosti nepoužitej TZ pásky?
Doba skladovateľnosti nepoužitej TZ pásky je 15 mesiacov od dátumu výroby.

Obsahujú TZ pásky chlór?
Puzdro kazety, páska ani atrament neobsahujú materiály s obsahom chlóru.

Dochádza v prípade TZ pások k uvoľňovaniu plynov?
K uvoľňovaniu nasledujúcich plynov môže dochádzať v prípade, ak sa štítky nachádzajú v horúcom prostredí, ako je napríklad plocha pred klimatizačnou jednotkou: toluén, butanol n, 2-etyl hexyl alkohol, butyl carbinol acetát. Aj napriek tomu sú ich úrovne veľmi nízke.

Je možné TZ pásky ponárať do alkoholu?
Neodporúča sa dlhodobé ponáranie TZ pások do alkoholu, a to kvôli možnému zničeniu lepidla pásky.

Je bezpečné štítky P-touch spaľovať?
Hoci niektoré TZ pásky môžu obsahovať halogén, jeho množstvo je veľmi malé a preto je spaľovanie TZ pások bezpečné.

Obsahujú TZ pásky silikón?
Pretože samotná podložka pásky obsahuje na oboch stranách povlak zo silikónu, existuje možnosť, že po stiahnutí podložky môžu na lepiacej vrstve na spodnej strane štítka zostať malé množstvá silikónu.

Dochádza v prípade TZ pások k vytváraniu statickej elektriny?
Pri stiahnutí podložky pásky môže dochádzať k vytváraniu statickej elektriny veľmi nízkej hodnoty.

Obsahujú TZ pásky vinylchlorid?
Laminované TZ pásky obsahujú veľmi malé množstvo zvyškového chlóru.

Páska ktorej farby vybledne najmenej?
Ako najviac farebne stálu pásku odporúčame používať typ TZ-M931/951/961 (čierna na matne striebornej). Neodporúčame používať fluoreskujúce pásky.

Obsahujú TZ pásky latex?
V prípade TZ pások sa používajú lepiace materiály nabáze akrylu bez obsahu latexu.

Obsahujú TZ pásky olovo?
Puzdro kazety, páska ani atrament neobsahujú žiadneolovo.

Je možné TZ pásky použiť v prípade obvodovýchdosiek?
Neodporúčame TZ pásky používať v prípade obvodovýchdosiek, a to kvôli ich citlivosti na prach, statickú elektrinua kyseliny (hoci TZ pásky ich obsahujú na veľmi nízkejúrovni).

Je možné TZ pásky použiť v prípade medenýchpovrchov?
Lepiaci materiál používaný v prípade pások Brotherobsahuje akryl a slabú kyselinu. Neodporúčame preto TZpásky používať v prípade medených povrchov.

Ako dlho by mala byť bezpečnostná páska nalepenápred jej stiahnutím?
Odporúčame aspoň 24 h nalepenie bezpečnostnej páskypre dosiahnutie účinnej aplikácie.Certifikácia spoločnosťou