sobota 12. mája 2018

Umývacie priestory - bezpečnosť elektrických zariadení v umývacich priestoroch

Umývací priestor je vymedzený týmito plochami:
  • zvislou plochou (resp. plochami) prechádzajúcou obrysmi umývadla alebo umývacieho drezu a zahŕňa priestor pod aj nad umývadlom alebo umývacím drezom a
  • podlahou a stropom

Elektrické zariadenia v umývacích priestoroch

Elektrické zariadenia v umývacích priestoroch sa inštalujú ak sú splnené tieto podmienky:
  • krytie elektrických prístrojov a svietidiel a príslušné elektrické rozvody musia zodpovedať vonkajším vplyvom v umývacom priestore a zónam , v ktorých sú tieto zariadenia, svietidlá a rozvody inštalované (pozn. : umývací priestor môže byť i v kúpeľni),
  • svietidlo v umývacom priestore má byt' umiestnené tak, aby jeho spodný okraj bol aspoň 1 ,8 m nad podlahou. Svetelný zdroj svietidla sa musí zakryť ochranným sklom . Všetky vonkajšie časti svietidla , ktoré sú nižšie ako 2,5 m nad podlahou, musia byť z trvanlivého izolantu.v prípade, keď je svietidlo umiestnené nižšie ako 1 ,8 m nad podlahou, musí sa chrániť pred mechanickým poškodením (napríklad ochranným košom, nárazu vzdorným krytom a pod .a musí mať stupeň ochrany aspoň I PX 1. Spodný okraj svietidla nesmie byť v žiadnom prípade nižšie ako 40 cm nad horným okrajom umývadla alebo drezu.
V umývacom priestore nesmú byť umiestnené žiadne zásuvky a spínače. V prípade, keď sú umiestnené vo výške aspoň 120 cm nad podlahou, môžu sa umiestniť tesne pri hranici umývacieho priestoru. Ak sú nižšie ako 120 cm nad podlahou, musia byť vzdialené svojim najbližším okrajom aspoň 20 cm od hranice umývacieho priestoru.
Vždy sa musia brať do úvahy aj požiadavky, ktoré vyplývajú z vonkajších vplyvov priestoru, v ktorom je umývací priestor umiestnený.


V školských učebniach - zásuvky pri umývadlách
Zásuvky pri umývadlách v školských učebniach sa nesmú umiestňovať bližšie ako 150 cm od umývacieho priestoru . Ale - pre školské laboratória a odborné učebne (fyzika, chémia, biológia, patológia...) - platia podmienky uvedené pre umývací priestor.
V umývacom priestore sa môžu inštalovať ďalšie spotrebiče za predpokladu, že sú ich výrobcom určené na použitie v umývacom priestore, a ich vlastnosti umožňujú použitie v umývacom priestore (typovo overené).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára