sobota 12. mája 2018

Umiestnenie spínačov a zásuviek

Zásady umiestňovania zásuviek a spínačov:

 • spínače a zásuvky pri dverách: zvislá inštalačná zóna dverová, vo výške 105 cm nad hotovou podlahou,
 • spínače a zásuvky nad pracovnými plochami: na stenách v inštalačnej zóne vodorovnej vo výške 115 cm nad hotovou podlahou,
 • stred zásuvky v obytných priestoroch: aspoň 20 cm nad podlahou a nástenné zásuvky aspoň 90 cm nad podlahou,
 • zásuvka v podlahe: ak je zásuvka odolná mechanickému poškodeniu a mokrému čisteniu podláh,
 • inštalačné spínače: 90 až 1 20 cm nad podlahou,

 • spínače môžu voľne visieť len vtedy, keď ich časti, ktoré vedú prúd, sú v pevnom izolačnom púzdre a ak nie sú na menovitý prúd vyšší ako 6 A (napr. šnúrové spínače),
 • pre inštalácie len spínače s menovitým prúdom najmenej 6 A,
 • ochranný vodič sa nesmie vypínať vôbec, okrem zvláštnych prípadov,
 •  šnúrové spínače môžu byt' použité len do 6 A,
 • zásuvky sa pripojujú tak, aby (pri pohľade spredu ) ochranný kolík (ku ktorému je privedený vodič PE) bol hore a neutrálny vodič (N) aby bol pripojený na pravú dutinku, fázový vodič (L) priviesť na ľavú dutinku; (to isté platí i pre dvojité zásuvky),
 • elektrické spotrebiče pripojované pohyblivými prívodmi musia mať spínače, ktoré sa, pred spojovaním a rozpojovaním zásuvkového spojenia, musia vypnúť

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára